anika

Anika Slim Pen


    เป็นปากกาลดน้ำหนัก Generation ล่าสุด ที่ประกอบไปด้วยยาในกลุ่ม Glucagon-Like Peptide (GLP-1) analogue ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการรับรองจาก อย. และ US.FDA เพื่อใช้ในการลดน้ำหนักตัวลงได้ โดยอยู่ในความควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ไม่มีโยโย่ ไม่มีใจสั่นแน่นอน

    โดยตัวยาในกลุ่มนี้ช่วยลดน้ำหนักได้โดยการ
1.ลดความหิวที่ศูนย์รับรู้ของสมอง ทำให้หิวน้อยลง
2.ลดการบีบตัวของกระเพาะอาหาร ทำให้อาหารอยู่ในกระเพาะอาหารนานขึ้น จึงกินอาหารต่อมื้อได้ลดลง

    โดย Slim Pen ที่ Anika Clinic มี 2 รุ่นย่อยได้แก่
1.Slim Pen : ฉีดวันละครั้ง ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5-10 สัปดาห์ 
2.Slim Pen Max : ตัวยาเข้มข้นพิเศษ ฉีดเพียงสัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5-10 สัปดาห์

โปรโมชั่น Anika Slim Pen

  • 1 ครั้ง 3,999
  • 2 ครั้ง 6,999
  • 5 ครั้ง 14,999
  • 10 ครั้ง 19,999

26 Jul 2021

Copyright © 2020 Anika Clinic All Rights Reserved.